Skip to main content
 • Zapis na wypadek śmierci
 • Zapis na wypadek śmierci

  Zapis na wypadek śmierci

  Zapis na wypadek śmierci

  W Naszym banku istnieje możliwość ustanowienia w formie pisemnej dyspozycji wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja taka, umożliwia pisemne polecenie bankowi dokonania – po śmierci posiadacza rachunku – wypłaty z jego rachunku określonej kwoty pieniężnej, wskazanym przez niego osobom.

  Dyspozycje zapisu na wypadek śmierci może złożyć Posiadacz rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych z wykluczeniem rachunków wspólnych a także rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.

  Beneficjentami dyspozycji mogą być: małżonek posiadacza rachunku, a także wstępni, zstępni lub rodzeństwo posiadacza. Nie jest więc możliwe złożenie dyspozycji na korzyść osoby spoza najbliższej rodziny czy na rzecz osoby prawnej.

  Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci uregulowane są w treści art. 56 ustawy – Prawo bankowe w sposób następujący:

  • kwota dyspozycji w chwili wypłaty nie może przekraczać ogółem kwoty dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku,
  • jeżeli w momencie realizacji niniejszej dyspozycji wkład wraz z odsetkami na objętym dyspozycją rachunku będzie niższy od kwoty dyspozycji, wówczas poszczególne dyspozycje na rzecz poszczególnych osób zostaną zmniejszone proporcjonalnie,
  • jeżeli posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w pkt 1, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej,
  • dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może zostać w każdym momencie zmieniona lub odwołana przez posiadacza rachunku pisemnie,
  • kwota wypłacona z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

  Szczegółowe informacje na temat ustanowienia dyspozycji na wypadek śmierci dostępne są w placówkach Banku

  Centrala

  36-030 Błażowa ul. Bankowa 2
  tel. +48 17 229 70 17, +48 17 229 71 81 fax. +48 17 230 12 45

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Hyżne
  36-024 Hyżne,
  Hyżne 103 
  tel./fax +48 17 229 50 08  
  +48 17 229 50 06

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Rzeszów
  35-112 Rzeszów,
  ul. Bohaterów 4
  tel./fax +48 17 221 22 20


     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.