Skip to main content
  • Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania  informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej Klientów banków – zarówno Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Kiedy dane mogą trafić do BIK? 

BIK posiada informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu. BIK nie jest  „czarną listą”, ale bazą informacji o Klientach banków wykorzystywanych do określania ryzyka kredytowego związanego z danym Klientem. Dane są przekazywane do BIK w momencie składania przez Klienta wniosku (np. kredytowego) oraz po zaciągnięciu przez niego zobowiązania (np. kredytu). Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego kredytu bank aktualizuje przynajmniej raz na 7 dni, przez cały okres trwania zobowiązania. 

Jakie dane trafiają do BIK? 

Do BIK trafiają dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych powiązanych z  danym Klientem, wskazujące m. in.: stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia oraz historię kredytową.

Jak długo dane są przetwarzane w BIK?

Jeśli Klient terminowo spłaca zobowiązanie, to dane Klienta są przetwarzane w BIK od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. 

Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych po wygaśnięciu zobowiązania, dane te są udostępniane bankom w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres do 5 lat, poświadczając pozytywną historię kredytową Klienta. 

Dane mogą być przetwarzane również bez zgody Klienta przez okres pięciu lat, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 

  • Klient nie uregulował zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania Klienta przez bank o zamiarze przetwarzania danych Klienta bez jego zgody, a mimo to Klient nie uregulował w tym czasie swojego zobowiązania. 

Dodatkowo na mocy Ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem modeli i metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód Klientów.

Historia ważniejsza  

Sytuacją najkorzystniejszą dla Klienta jest terminowo regulowane zobowiązanie, co jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK.

Czy pozytywna historia kredytowa jest do czegoś potrzebna? 

Klient z pozytywną historią kredytową jest dla banków Klientem najcenniejszym. Dzięki niej banki mogą zaproponować Klientom lepsze warunki współpracy. Brak dostępu do historii kredytowej raczej nie ułatwi współpracy z bankiem. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient buduje swoją pozytywną historię kredytową.