Skip to main content
 • Przekazy zagraniczne
 • Przekazy zagraniczne

  Przekazy zagraniczne

  w PLN oraz innych walutach

   

  Przekazy międzynarodowe przychodzące

  Przekazy w walucie obcej księgowane są bezpośrednio na rachunki klientów Banku Spółdzielczego w Błażowej. W celu realizacji przekazu należy przekazać nadawcy następujące dane:

  • Imię i nazwisko oraz adres
  • Nazwę banku, tj. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (jest to bank, za pośrednictwem którego realizujemy przekazy zagraniczne)
  • Kod SWIFT/BIC Banku: POLUPLPR
  • Nr rachunku bankowego w formacie IBAN, tj. numer NRB Twojego rachunku poprzedzony kodem kraju, czyli PL, np. PL11111111111111111111111111
   

  Przekazy międzynarodowe wychodzące

  Bank realizuje zlecenia klientów w walutach obcych na podstawie Dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym złożonej w dowolnej placówce Naszego Banku. W dyspozycji przekazu należy podać następujące dane:

  • dane nadawcy przekazu: imię i nazwisko (nazwę zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
  • dane odbiorcy przekazu: imię i nazwisko (nazwę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
  • dane banku odbiorcy: nazwę banku oraz kod SWIFT/BIC
  • tytuł przekazu
  • określenie, kto pokrywa koszty przekazu (BEN lub SHA albo OUR)

  Opcje kosztowe jakie wybiera klient zlecając przekaz:

  OUR - zleceniodawca pokrywa wszystkie koszty realizacji zlecenia
  BEN - beneficjent pokrywa wszystkie koszty realizacja zlecenia
  SHA - zleceniodawca i beneficjent dzielą się kosztami, każdy z nich pokrywa koszty banków krajowych

  Przydatne informacje

  Kod SWIFT/BIC Banku

  ang. Business Identifier Code – międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT.

  BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się: Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki); kod lokalizacji (2 znaki); opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) oraz kod „XXX” oznaczający centralę.

  Kod SWIFTowy Naszego Banku: POLUPLPR

  Przekaz SEPA

  Przelew SEPA to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

  • waluta transakcji EUR;
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN oraz prawidłowy kod SWIFT/BIC;
  • występuje opcja kosztowa „SHA";
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
  Polecenie wypłaty

  Polecenie wypłaty jest to skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

  Polecenie wypłaty może być realizowane w dowolnej walucie.

  Centrala

  36-030 Błażowa ul. Bankowa 2
  tel. +48 17 229 70 17, +48 17 229 71 81 fax. +48 17 230 12 45

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Hyżne
  36-024 Hyżne,
  Hyżne 103 
  tel./fax +48 17 229 50 08  
  +48 17 229 50 06

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Rzeszów
  35-112 Rzeszów,
  ul. Bohaterów 4
  tel./fax +48 17 221 22 20


     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.