Skip to main content
 • Historia banku

  Historia banku

  Początek istnienia Banku Spółdzielczego w Błażowej datuje się na 22 sierpnia 1898 r., poprzez zarejestrowane działalności finansowej pod nazwą:

  Towarzystwo Zaliczkowe  "POMOC" .

  Działalność operacyjną Bank rozpoczął  natomiast 2 lutego 1899 roku.

  W ponad 120 letniej historii działalności zmieniały siej jego nazwy, statuty, zrzeszenia;  nieprzerwanie prowadzona była jednak obsługa klienta i członków.  

  Już przed I Wojną Światową spółdzielczość bankowa miała spory autorytet wśród lokalnej społeczności wiejskiej i miejskiej. Jej rozwoju nie zahamowała:  galopująca inflacja lat międzywojennych i związany z nią kryzys finansowy, jak również okupacja niemiecka w latach 1939-1945.

  Co więcej, w okresie II wojny światowej  26 maja 1943 r. przyjęty został nowy  Statut,  na mocy którego dokonano zmiany nazwy do której wprowadzono pojęcie „BANK”  

  Bank Spółdzielczy im. dr Stefczyka, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Błażowej.

  Docelowa (obecna nazwa):

  Bank Spółdzielczy w Błażowej

  została przyjęta przez Walne zgromadzenie spółdzielni  w dniu 13 maja 1962 r.

  Okres lat 90 XX wieku – do dnia dzisiejszego – to czas głębokich zmian obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność banków w tym spółdzielczych, oraz czas budowy pozycji mocnej pozycji kapitałowej, warunkującej możliwość dalszego samodzielnego działania. Ważnym wydarzeniem w działalności Banku było również połączenie się w roku 2002 z Bankiem Spółdzielczym w Hyżnem, który podobnie jak nasz Bank miał  bogatą,  ponad stuletnią tradycję i doświadczenie w pracy na rzecz środowiska lokalnego.

  Z okresu transformacji ustrojowej nasz Bank Nasz wyszedł „z tarczą”, o czym świadczy przed wszystkim:

  • samodzielność działania,
  • wielkość Banku na tle banków spółdzielczych zrzeszonych w grupie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A (BPS),
  • dobra pozycja kapitałowa.

  Na koniec 2017 roku suma bilansowa Banku po raz pierwszy w historii  (po dewaluacji złotego w latach 90 XX wieku)  przekroczyła poziom 100 milionów złotych, a wynik finansowy brutto zbliżył się do kwoty 1 mln złotych.

  Obecnie (koniec 2023 r.)  suma bilansowa zbliża się do kwoty 200 mln zł, a wynik finansowy oscyluje w okolicach 4 mln złotych. Pod względem sumy bilansowej Bank plasuje się na 203 pozycji spośród 309 Banków zrzeszonych w grupie BPS.

  Dla uhonorowania: założycieli Banku, wielu pokoleń  działaczy, pracowników,  oraz  licznych klientów – z okazji 120-lecia działalności i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – w 2019 r. wydana została przez Bank publikacja (monografia)  autorstwa Pani dr Małgorzaty Kutrzeba:

   IMG 2185

  dostępnej w siedzibie Banku w Błażowej. Osobom zainteresowanym pogłębieniem wiedzy historycznej dotyczącej rozwoju bankowości w środowisku gminy Błażowa i gminy Hyżne życzymy miłej lektury….

  KALENDARIUM HISTORYCZNE

  1898 – rejestracja Towarzystwa Zaliczkowego „Pomoc” w Błażowej

  1899 – rozpoczęcie obsługi klientów

  1904 – Przystąpienie do Zawiązku Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych we Lwowie

  1907 – Wielki Pożar miasta Błażowa, który strawił m.in. budynek wynajmowany przez Towarzystwo; włączenie się w odbudowę miasta

  1910 – odwołanie przez Walne Zgromadzenie w obecności lustratora całego Zarządu i całej Rady Nadzorczej

  1912 – zakup w centrum Błażowej kamienicy nr 685 wraz z placem i ogródkiem z przeznaczeniem pod nową siedzibę (31.500 koron)

  1923 – zmiana nazwy na: Towarzystwo Zaliczkowe „Pomoc: w Błażowej – Spółdzielnia z ograniczona odpowiedzialnością

  1940 – zarząd komisaryczny okupanta; grupowa lustracja z ramienia Zawiązku Kółek Rolniczych w Krakowie (któremu podporządkowano Towarzystwo)

  1943 – nowy Statut,  na mocy którego dokonano zmiany nazwy na: Bank Spółdzielczy im. dr Stefczyka, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Błażowej

  1946 – pierwsze po wojnie Walne Zgromadzenie członków Banku; zatwierdzenie sprawozdań za lata 1944-1945

  1950 – Nadzwyczajne Walne zgromadzenie członków Banku oraz członków Kasy Stefczyka w Futomie; połączenie obu instytucji poprzez utworzenie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Błażowej

  1956 – zmiana nazwy na: Kasa Spółdzielcza w Błażowej

  1962 – przyjęcie docelowej nazwy: Bank Spółdzielczy w Błażowej; utworzenie punktu kasowego w Futomie

  1975 – Utworzenie na mocy ustawy z 12.06.1975 r. Banku Gospodarki Żywnościowej jako banku państwowo-spółdzielczego, pełniącego funkcje centrali organizacyjnej, rewizyjnej i finansowej dla banków spółdzielczych

  1985 – podjęcie przez Zebranie przedstawicieli decyzji o budowie nowej siedziby banku; przekazanie dywidendy na fundusz inwestycyjny

  1988 – rozpoczęcie budowy nowego obiektu

  1989 – zmiany polityczno-ustrojowe umożliwiające samodzielne funkcjonowanie banków spółdzielczych. Początek lat 90 to również  trudny okres dla kraju i bankowości, skutkujący upadłością wielu banków spółdzielczych i kilku komercyjnych

  1990 – utrata - na mocy ustawy „o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości” – przez BGŻ funkcji centralnego związku spółdzielczego uprawniającej do wykonywania lustracji w bankach spółdzielczych

  1991 – przystąpienie Banku do nowo tworzonego Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych uprawnionego do przeprowadzania lustracji ustawowej;

   – uroczyste oddanie do użytkowania (23 maja 1991 r.) nowej siedziby Banku (koszt wg kosztorysu miał wynosić 78 mln zł. W skutek inflacji koszt inwestycji zamknął się   kwotą 743 mln zł. Inwestycję sfinansowano kredytem w wysokości 500 mln zł z oprocentowaniem 55% w stosunku rocznym – spłacony w 1995 r.)

  1992 – komputeryzacja czynności bankowych (zakup sprzętu i oprogramowania o wartości 283 mln zł;

  - podpisanie z BGŻ umowy zrzeszenia z uwagi na brak wymaganych prawem funduszy własnych

  1994 – na mocy ustawy o restrukturyzacji BS i BGŻ Bank przystąpił do tworzenia  Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA (RBR S.A.)

  1995 – denominacja złotego (po okresie kilkuletniej wysokiej inflacji wprowadzono nowy środek płatniczy – polski nowy złoty – PLN równy 10.000 starych złotych)

  1997 – Walne zgromadzenie założycielskie RBS SA. Podpisanie tymczasowej umowy zrzeszenia regionalnego

  1998 – obchody 100-lecia; wydanie broszury: Bank Spółdzielczy w Błażowej 1898 – 1998

  2002 – połączenie Banku Spółdzielczego w Błażowej (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Hyżnem (bank przejmowany);

  - połączenie 6 banków regionalnych ( w tym RBR S.A) pod szyldem:  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A; podpisanie nowej umowy zrzeszenia.

  2003 – obchody 105-lecia; wydanie broszury Bank Spółdzielczy w Błażowej 1898 – 2003

  2004 – poszerzenie czynności bankowych o skup i sprzedaż dewiz oraz prowadzenie rozliczeń w obrocie dewizowym

  2006 – uroczyste pożegnanie na Walnym Zgromadzeniu Przedstawicieli długoletniej  Prezes Zarządu Banku Pani Aleksandry Kołodziej (Dyrektor i Prezes Zarządu w latach         1983 - 2006)

  2009 – 2010  generalny remont centrali Banku w Błażowej oraz Oddziału Banku w Hyżnem

  2014 – otwarcie nowej filii Banku  przy ul. Obrońców poczty Gdańskiej w Rzeszowie

  2019 – otwarcie nowego oddziału  Banku przy ul Bohaterów 4 w Rzeszowie (likwidacja filii);

     –  Jubileuszowa gala z okazji  120 - lecia  działalności Banku; wydanie monografii Banku  autorstwa Pani dr Małgorzaty Kutrzeba

  120 lat Banku Spółdzielczego w Błażowej 1898 – 2018

   

  Centrala

  36-030 Błażowa ul. Bankowa 2
  tel. +48 17 229 70 17, +48 17 229 71 81 fax. +48 17 230 12 45

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Hyżne
  36-024 Hyżne,
  Hyżne 103 
  tel./fax +48 17 229 50 08  
  +48 17 229 50 06

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Rzeszów
  35-112 Rzeszów,
  ul. Bohaterów 4
  tel./fax +48 17 221 22 20


     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.