Skip to main content
 • Reklamacje
 • Reklamacje

  Reklamacje

  W Banku Spółdzielczym w Błażowej zawsze staramy się, żeby nasze produkty i usługi spełniały Twoje oczekiwania. Jeśli jednak masz zastrzeżenia, możesz złożyć reklamację. Każda opinia jest dla nas cenna.

  Reklamację możesz złożyć:

  • telefonicznie - w tym celu skontaktuj się z pracownikiem Placówki Banku,
  • pisemnie - wysyłając list na adres Placówki Banku,
  • elektronicznej - wysyłając e-mail,
  • osobiście - w najbliższej Placówce Banku,

  Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku oraz w Placówkach sprzedażowych.

  W zgłoszeniu podaj numer rachunku lub nazwę (ewentualnie opis) operacji, której dotyczy reklamacja. To przyspieszy jej rozpatrywanie.

  Reklamację możesz również złożyć przez pełnomocnika, który będzie dysponował prawidłowo sporządzonym pełnomocnictwem.

  Rozpatrywanie reklamacji :

  Wszystkie reklamacje starannie rozpatrujemy. Odpowiedzi na reklamację udzielamy nie później niż w terminie:

  • do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej
  • do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

  Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

  • 35 dni roboczych dla reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub Mastercard
  • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

  W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

  Zgłaszane przez Klientów reklamacje Bank rozpatruje nieodpłatnie.

  Standardowo odpowiedź na złożoną reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo – pod warunkiem, że wyrazisz na to zgodę.

  Odwołania:

  Jeśli odpowiedź na złożoną reklamację nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz złożyć odwołanie do Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

  Dodatkowo w procesie odwoławczym masz prawo:

  • zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (jeśli posiadasz status konsumenta),
  • zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (jeśli posiadasz status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl),
  • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (nie dotyczy osób prawnych)
  • wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

  Właściwym dla Banku organem nadzoru jest:

  Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa

  Adres korespondencyjny Urzędu:

  Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, 00-549 Warszawa.

  Załączniki do pobrania:

  Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji

  Zgłoszenie reklamacji karty

  Formularz zgłoszenia reklamacji

  Formularz zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji płatniczej

   

  Centrala

  36-030 Błażowa ul. Bankowa 2
  tel. +48 17 229 70 17, +48 17 229 71 81 fax. +48 17 230 12 45

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Hyżne
  36-024 Hyżne,
  Hyżne 103 
  tel./fax +48 17 229 50 08  
  +48 17 229 50 06

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Rzeszów
  35-112 Rzeszów,
  ul. Bohaterów 4
  tel./fax +48 17 221 22 20


     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.