Skip to main content
 • Split Payment
 • Split Payment

  Split Payment

  Split Payment czyli Mechanizm Podzielonej Płatności

  1 lipca 2018 r. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności dla przedsiębiorców, inaczej split payment. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transakcji realizowanych przez przedsiębiorców i dalsze uszczelnianie sytemu VAT. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to narzędzie, które zwiększy bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pomoże uszczelnić system podatkowy. Istotą mechanizmu jest podział płatności za nabyty towar lub usługę: kwota netto wynikająca z faktury jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, np. gotówką, natomiast kwota VAT jest płacona na dedykowany rachunek VAT.

   

  Co to oznacza?

  • Bank ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

  • Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

  UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

  Split payment ma miejsce wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli w relacjach B2B (firma - firma). Mechanizmu nie stosuje się w transakcjach B2C (firma - osoba prywatna).

  Jak wskazuje art. 108a ust. 1 zmienianej ustawy, ze split payment mogą korzystać nabywcy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Wówczas płatności za zobowiązania z faktury dokonuje się na dwa rachunki bankowe:
         - wartość netto - na rachunek bankowy dostawcy (lub w inny sposób);
         - VAT - na specjalny rachunek VAT dostawcy.

   

  Rachunek VAT jest :

  • otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
  • bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem;
  • bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
  • prowadzony w walucie PLN;
  • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
  • informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

   

  Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

  • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
  • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numeru NIP kontrahenta,
  • kwoty brutto faktury,
  • kwoty VAT,
  • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
  • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

   

  Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

  • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
  • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
  • zapłata podatków do urzędu skarbowego;
  • zapłata składek do ZUS i KRUS;
  • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

   

  Wiecej na temat Mechanizmu Płatnoości Podzielonet znajdziesz tutaj

  Centrala

  36-030 Błażowa ul. Bankowa 2
  tel. +48 17 229 70 17, +48 17 229 71 81 fax. +48 17 230 12 45

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Hyżne
  36-024 Hyżne,
  Hyżne 103 
  tel./fax +48 17 229 50 08  
  +48 17 229 50 06

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział Rzeszów
  35-112 Rzeszów,
  ul. Bohaterów 4
  tel./fax +48 17 221 22 20


     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.